Školní družina

Činnost školní družiny vychází z ŠVP, je přizpůsobena ročním obdobím, svátkům a významným událostem. Tematické okruhy jako např.: Máme rádi zvířata, Kouzelný svět pohádek, Zima klepe na dveře, se odráží ve všech činnostech školní družiny.

V rámci činnosti školní družiny pořádáme, kromě pravidelných činností, příležitostné akce, jako např. Drakiádu, Haloweenské dlabání dýní, secvičené vystoupení operetky Budulínek, Bobování, Karneval, canisterapii.

Velmi oblíbenou činností jsou organizované pohybové aktivity na školním hřišti, a v zimě, i v tělocvičně místního obecního úřadu. V pracovních a výtvarných činnostech se zaměřujeme na složitější výrobky, většinou z recyklovaných materiálů, které mohou děti využívat pro svoji potřebu (kuličková dráha, domečky z kartonů, záložky...).

Ve výchovně vzdělávací činnosti se osvědčilo ustálené členění aktivit podle dní – rukodělné pondělí, pokusové úterý, sportovní středa, čtenářský čtvrtek, hravý pátek.