O ŠKOLE  

      Základní škola Rostěnice- Zvonovice je málotřídní škola, kterou najdete asi  8 km jihozápadně od Vyškova. 

Kvůli velmi malému počtu žáků můžeme  říct, že jsme škola téměř rodinná. Díky tomu máme větší možnost více poznat žáky i jejich rodiče a můžeme společně pracovat na přátelském prostředí školy. 

      Naši školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku, které jsou rozděleny do dvou tříd. V I. třídě se vyučují společně žáci 1., 4. a 5. ročníku a ve II. třídě žáci 2., 3. ročníku. Šestým rokem je otevřeno i oddělení školní družiny, kterou navštěvují téměř všechny děti. Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, sedacími vaky pro odpočinek, počítači i interaktivními tabulemi.

       Po ukončení vyučování mají  žáci možnost navštěvovat kroužky a kluby. Žákům nabízíme hru na flétnu  a kytaru, taneční kroužek a kroužek němčiny. V klubech se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupracujeme s místní knihovnou a nově budeme bádat nad různými přírodními jevy. 

    Protože většina žáků přichází z MŠ v Lysovicích, Kučerově nebo v Hlubočanech, některé akce navazují právě na činnost těchto školek. Společně jezdíme na lekce plavání,   děti mohou prožít Kouzelnou noc pod vánočním stromkem, navštěvuje nás Mikuláš, někdy s čertem, někdy  s andělem, zveme do školy kouzelníky i herce   s vtipnými divadly. Několikrát děti měly možnost vyzkoušet mobilní dopravní hřiště, nafukovací planetárium i velmi oblíbené Bubble activity. K těmto činnostem využíváme krásný sál Obecního domu v Rostěnicích, kam chodíme také na tělesnou výchovu, pokud nám počasí nedovolí vyběhnout na školní zahradu. Na zahradě jsou nově umístěny stoly a lavečky, u kterých mohou děti trávit čas  o velké přestávce nebo v družině a bývají využívány i jako zahradní učebna.

     Ačkoliv jsme malá škola, nemusíme se v žádném případě stydět ani za naše studijní výsledky.  Každý rok dosahují žáci výborných výsledků  v   matematickém klokanovi, což je projekt zaměřený na logickou matematiku a zatím všichni žáci, kteří se hlásili do výběrových tříd (hudební, sportovní, matematická) byli do těchto tříd také přijati a úspěšně je absolvovali.