Zaměstnanci

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Marie Kudličková
    
Třídní učitelky:
    Mgr. Marie Kudličková (1., 4. a 5. ročník)
    Martina Hlaváčková      (2. a 3. ročník)  
 
Vychovatelka ve školní družině a asistentka: Lucie Kachlíková
 
Školnice: Jana Šmehlíková