SBĚR STARÉHO PAPÍRU

27.09.2018 00:00

   V PÁTEK 2. LISTOPADU  DOPOLEDNE 

BUDEME SBÍRAT STARÝ PAPÍR

    Kontejner bude přistaven 1. 11., odvezen bude v pondělí 5. 11. 

Z  důvodu velkého rozdílu výkupních cen papíru prosíme o vytřídění 

 - kartony  (krabice), obalové krabičky (sýry, pasty..)

       - noviny, časopisy, papír

 Sbíráme i staré baterie, drobné elektro a vršky od PET lahví.             DĚKUJEME