Pobyt s názvem "Jsme na jedné lodi"

16.05.2018 21:44

18. - 20. 6. 2018, Spálovský mlýn

Pro žáky je připravený program ve spolupráci se sdružením Odyssea.

Cíl projektu:

  • Stmelit třídu, vytvořit zážitek společného úspěchu, pozitivně naladit vztahy. Zdokonalit dovednost spolupracovat se spolužáky.
  • Motivovat a inspirovat žáky k práci na vztazích ve třídě.
  • Vytvořit příležitost k získání odpovědného osobního pohledu na jednání každého žáka.
  • Umožnit žákům formulaci pravidel vzájemného chování (skupinových norem) ve třídě.

Projekt je hrazen z dotačního programu  vyhlášeného Jihomoravským krajem: Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018