Od 2. pololetí - nové kroužky

15.02.2019 20:25

  Naše škola se zapojila do výzvy Šablony II. operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Součástí projektu je opět podpora čtenářské gramotnosti (čtenářský kroužek) a navíc budeme společně bádat   u fyzikálních, chemických pokusů, nad matematickou logikou i různými přírodními jevy.                  šablony II leták.pdf