Procvičování 5. ročník

ČESKÝ JAZYK

 Různé: Procvičování učiva 5. ročníku

Koncovky podstatných jmen www.naucsepsat.cz/pravopis-podstatnych-jmen

Shoda podmětu s přísudkem www.naucsepsat.cz/shoda-podmetu-s-prisudkem

S x Z x VZ www.gramar.in/cs/test.php

MATEMATIKA

 Různé: Procvičování učiva 5. ročníku

dělení dvojciferným číslem : www.matyskova-matematika.cz

typy úhlů: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5

VLASTIVĚDA

                        státní symboly :    www.mujstat.cz
 
ANGLICKÝ JAZYK