Procvičování 3. ročník

PRVOUKA

Státní symboly s procvičením: www.mujstat.cz

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky:www.onlinecviceni.Souhlásky+uprostřed+slov

Abeceda  www.gramar.in/cs

Čtení s porozuměním: Chlubivý člověk www.gramar.in/cs