Procvičování 2. ročník

ČESKÝ JAZYK

   Tvary psacího a tiskacího písma rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk
    Abeceda www.gramar.in/cs
    Určení hlásek+ grafický zápis www.gramar.in/cs/result.php
 

  MATEMATIKA

 PYRAMIDY + -  www.matika.in/cs
 +a - S přechodem přes 10 www.matematika/petiminutovky-pro-druhaky.html