Procvičování 2. ročník

ČESKÝ JAZYK
Druhy vět (s obrázkem)
Druhy vět
Cirkus (druhy vět)
Perníková chaloupka - pořadí vět
Tři malá prasátka - pořadí vět
Týna a její týden - slovo, věta
DRUHY VĚT
Pohádky pro zlobilky - poslouchej pohádku a sleduj text
Slova protikladná 1
Slova protikadná 2
Slova nadřazená a podřazená 1
Slova nadřazená a podřazená 2
Slova nadřazená a podřazená - oceán
Slova souznačná - PEXESO
Slova souznačná - odkrývání obrázku
Délka samohlásek
Samohlásky
Samohláska u, ů, ú
Procvičování u, ů, ú
Co už umíme - opakování
Slabikotvorné R a L
Tvrdé souhlásky 1
Tvrdé a měkké souhlásky - i/y
Tvrdé a měkké souhlásky - i/y
Tvrdé a měkké souhlásky - i/y
Křížovkové hádanky (tvrdé a měkké souhlásky)
Diktáty (tvrdé a měkké souhlásky)
Pravopisná cvičení - i, y, ů, ú
Procvičování- měkké a tvrdé slabiky
Procvičování učiva 2. ročníku
Párové souhlásky
Párové souhlásky SNĚHULÁCI
Pravopisný trenažér - párové souhlásky
dě, tě, ně
bě, pě, vě, mě
slabiky dě tě ně
Diktáty - dě, tě, ně
Diktáty - bě, pě, vě, mě
Podstatná jména
Podstatná jména
Co už umíme - opakování
Slovesa
Podstatná jména
Slovní druhy - podst. jména, slovesa, předložky
Vlastní jména osob
Vlastní jména zvířat a měst
Spojky - souvětí

ČTENÍ
 
MATEMATIKA
Počty do 20 - je to správně?
+ a - do 20 s přechodem 10
+ a - do 20 s přechodem 10 - PASTELKY
MUCHOMŮRKY - +, - do 20 s přechodem 10
Matematické luštěnky
Vláček - sčítání a odčítání do 20
Úsečka
Žabka - sčítání a odčítání do 20
Matematická pětiminutovka
Číselná řada 0 - 100
Číselná řada 0 - 100 karty
Čísla 0 - 100
Sčítání do 100 bez přechodu
Sčítání a odčítání do 100 - Na rybách
Tělesa
Jednoduché odčítání do 100 - Strašidla
Procvičování +, - do 100 (oprav vypočítané příklady)
Počítání se závorkou
+ - do 100 Spojovačka 1
+ - do 100 Spojovačka 2
+ - do 100 JOSEF LADA
Matematika hrou pro 2. roč.
Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
Pexeso +, - do 100
+, - do 100 - Pohádková zima
Učíme se hodiny
Hodiny - určování času
Příprava na násobení
Násobení 2
Dělení 2
Násobení 2 - kytičky
Násobení a dělení 2 - Ledové království
Násobení a dělení 3
Násobení a dělění 4
Násobení a dělení 5
 
PRVOUKA