1. a 2. ročník

PONDĚLÍ: 12. 3.
1. ročník: ČJ Už čteme a píšeme sami str. 50
2. ročník: M str. 29 cv. 9
 
ÚTERÝ: 13. 3.
1. ročník: ČJ Už čteme a píšeme sami str. 51, M str. 45 cv. 3
2. ročník: ČJ úkol v sešitě - vyhledej podstatná jména (dodělat), Čítanka str. 92, 93
 
STŘEDA: 14.3.
1. ročník: ČJ Už čteme a píšeme sami str. 52, cvičný sešit psaní (myšičkový)
2. ročník: Čítanka str. 95, oprava diktátu
 
V pátek se budou zájemci fotografovat - jarní téma.
 
ČTVRTEK: 15.3.
1. ročník: ČJ Už čteme a píšeme sami str. 53
2. ročník: Čítanka str. 96
 
 
PÁTEK: 16.3.
1. ročník: ČJ Už čteme a píšeme sami str. 54, Písanka str. 16
2. ročník: ČJ PS str. 25 cv. 2