Aktuality

27.09.2018 00:00

   V PÁTEK 2. LISTOPADU  DOPOLEDNE 

BUDEME SBÍRAT STARÝ PAPÍR

    Kontejner bude přistaven 1. 11., odvezen bude v pondělí 5. 11. 

Z  důvodu velkého rozdílu výkupních cen papíru prosíme o vytřídění 

 - kartony  (krabice), obalové krabičky (sýry, pasty..)

       - noviny, časopisy, papír

 Sbíráme i staré baterie, drobné elektro a vršky od PET lahví.             DĚKUJEME

  

 

21.02.2017 15:37

Naše škola se zapojila s projektem INKLUZE V ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE  do „výzvy č. 22 - OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené MŠMT.

Součástí projektu je podpora čtenářské a matematické gramotnosti (čtenářský kroužek a kroužek logiky a deskových her) a dále pomoc žákům s přípravou na vyučování případně doučování.

Projekt bude probíhat ve druhém pololetí šk. r. 2016/2017 a ve školním roce 2017/2018.

18.10.2015 20:09

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

O PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ:

Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

Více najdete na:  www.ctenipomaha.cz

Aktuality

27.09.2018 00:00
   V PÁTEK 2. LISTOPADU  DOPOLEDNE  BUDEME SBÍRAT STARÝ PAPÍR     Kontejner bude přistaven 1. 11., odvezen bude v pondělí 5. 11.  Z  důvodu velkého rozdílu výkupních cen papíru prosíme o vytřídění   - kartony  (krabice), obalové krabičky (sýry,...
29.08.2018 21:46
Seznam pomůcek pro 2. až 5. ročník
21.02.2017 15:37
Naše škola se zapojila s projektem INKLUZE V ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE  do „výzvy č. 22 - OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené MŠMT. Součástí projektu je podpora čtenářské a matematické gramotnosti (čtenářský kroužek a kroužek logiky a deskových her) a dále pomoc žákům s přípravou na...
18.10.2015 20:09
Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete. O PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ: Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští...