Aktuality

20.04.2018 10:17

27. dubna 2018

Kontejner na papír bude u školy přistaven od 27. dubna do 30. dubna 2018.

08.04.2018 17:24

Ředitelka školy vyhlašuje dva dny ředitelského volna. Na pondělí 30. dubna 2018 a pondělí 7. května 2018.

04.03.2018 19:18

Milí předškoláci,

rádi bychom Vás pozvali k zápisu do první třídy pro školní rok 2018/2019. Zápis do první třídy se bude konat ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:00 hod. do 15:30 hod. v budově Základní školy – Rostěnice 98. 

Přijďte v doprovodu rodiče (zákonného zástupce). Připomeňte mu, aby si nezapomněl vzít svůj občanský průkaz a Váš rodný list.

Chcete-li se již nyní do naší školy podívat v předstihu a poptat se, jak to u nás chodí, obraťte se na ředitelku školy Mgr. Bártovou, která Vám ráda vše ukáže a zodpoví.

Na všechny naše budoucí žáky se těší celý kolektiv učitelů ZŠ Rostěnice-Zvonovice.

Zápis do 1. třídy pro šk. r. 2018 2019.docx  (podrobné informace)

Desatero pro rodiče.docx (20216)

PROCVIČOVÁNÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

14.09.2017 11:40
  1. ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK – pondělí 13.30 – 15.00 hod.
  2. KROUŽEK LOGIKY A DESKOVÝCH HER (od. 3. ročníku) – středa 13.00 – 14.30 hod.
  3. KROUŽEK DOUČOVÁNÍ (p. uč. Poučová) – pondělí 12.00 – 12.45 hod.
  4. KROUŽEK DOUČOVÁNÍ (p. as. Lechnerová) – úterý, čtvrtek 13.00 – 14.30 hod.
  5. FLÉTNA – úterý 13.00 – 14.00 hod.
  6. KYTARA – čtvrtek 13.00 – 13.45 hod.
  7. TANEČNÍ KROUŽEK – pondělí 12. 55 – 13.40 hod.
  8. SPORTOVNÍ KROUŽEK - v rámci školní družiny
  9. KROUŽEK NĚMECKÉHO JAZYKA - čtvrtek 7.30 - 8.00 hod.
21.02.2017 15:37

Naše škola se zapojila s projektem INKLUZE V ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE  do „výzvy č. 22 - OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené MŠMT.

Součástí projektu je podpora čtenářské a matematické gramotnosti (čtenářský kroužek a kroužek logiky a deskových her) a dále pomoc žákům s přípravou na vyučování případně doučování.

Projekt bude probíhat ve druhém pololetí šk. r. 2016/2017 a ve školním roce 2017/2018.

18.10.2015 20:09

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

O PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ:

Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

Více najdete na:  www.ctenipomaha.cz