Přednáška pro rodiče - KYBERŠIKANA

25.09.2017 12:09

Zveme všechny rodiče na besedu na téma:

internetové nebezpečí - kyberšikana, kybergrooming, rizika sociálních sítí, kyberstalking.

Besedu povede pan Petr Kadlec DiS.

18. 10. 2017, 16:00 hod., budova ZŠ Rostěnice-Zvonovice